kolektyvinės apsaugos priemonės

kolektyvinės apsaugos priemonės
kolektyvinės apsaugos priemonės statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sandarūs ir nesandarūs judrieji (tankai, kovos mašinos, šarvuočiai, automobiliai) ir stacionarieji (↑ apsauginiai įrenginiai ir statiniai) objektai, kurie skirti žmonėms saugoti nuo įvairių ginklų poveikio. Judrieji ir stacionarieji objektai, aprūpinti ↑ filtravimo ir ventiliacijos įranga, tampa sandarūs ir saugo nuo radioaktyviųjų, nuodingųjų bei biologinių medžiagų. Nesandariuose objektuose būtina naudoti kvėpavimo organų apsaugos priemones. atitikmenys: angl. collective protection equipment rus. средства коллективной защиты ryšiai: dar žiūrėkapsauginiai įrenginiai ir statiniai dar žiūrėkfiltravimo ir ventiliacijos įranga

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apsaugos priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės kariams, ginkluotei ir kovos technikai apsaugoti nuo NP ir ekstremalių situacijų padarinių poveikio. Kariams apsaugoti naudojamos ↑ individualiosios apsaugos priemonės ir ↑… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • kolektyvinės apsaugos sistema — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sistema, skirta karių grupei saugoti branduolinių, cheminių ir biologinių ginklų naudojimo aplinkoje, kuri suteikia galimybę nusiimti ir nusivilkti individualiosios apsaugos priemones.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • branduolinės saugos priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės, skirtos kariniams vienetams ir kariams saugoti nuo branduolinio ginklo naudojimo padarinių poveikio. Branduolinės saugos priemonės yra šios: ↑ individualiosios apsaugos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • cheminės saugos priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės žmonėms apsaugoti nuo apsinuodijimo ir įvairiems objektams nuo užteršimo nuodingosiomis medžiagomis. Pagrindinės cheminės saugos priemonės yra: ↑ individualiosios apsaugos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radiacinės apsaugos veikmens priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kurių turi būti imamasi gyventojų apšvitai išvengti arba apšvitos dozėms sumažinti avarinės arba lėtinės apšvitos atveju. Radiacinės apsaugos veikmens priemonės yra šios: ↑… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radiacinės saugos priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės žmonėms apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir įvairiems objektams nuo radioaktyviosios taršos. Radiacinės saugos priemonės yra šios: kolektyvinės ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • protective means — apsaugos priemonės statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės kariams, ginkluotei ir kovos technikai apsaugoti nuo NP ir ekstremalių situacijų padarinių poveikio. Kariams apsaugoti naudojamos ↑ individualiosios… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • средства защиты — apsaugos priemonės statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės kariams, ginkluotei ir kovos technikai apsaugoti nuo NP ir ekstremalių situacijų padarinių poveikio. Kariams apsaugoti naudojamos ↑ individualiosios… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • collective protection equipment — kolektyvinės apsaugos priemonės statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sandarūs ir nesandarūs judrieji (tankai, kovos mašinos, šarvuočiai, automobiliai) ir stacionarieji (↑ apsauginiai įrenginiai ir statiniai) objektai,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • средства коллективной защиты — kolektyvinės apsaugos priemonės statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sandarūs ir nesandarūs judrieji (tankai, kovos mašinos, šarvuočiai, automobiliai) ir stacionarieji (↑ apsauginiai įrenginiai ir statiniai) objektai,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”